Boog lassen met beklede elektrode, BMBE wordt in de volksmond ook wel ‘elektrisch lassen’ genoemd. Die term kan echter beter worden vermeden, omdat er vele andere elektrische lasprocedé’s bestaan. De Engelstalige afkoring SMAW heeft ook zijn weg gevonden in de nederlandstalige literatuur ten gevolge van de Amerikaanse normering ASTM en ASME.Booglassen met beklede elektrode is een lasprocedé dat behoort tot het elektrisch booglassen. Hierbij wordt een afsmeltende elektrode gebruikt. Er wordt geen toegevoegd beschermgas gebruikt, omdat dat wordt gevormd uit de bekleding van de elektrode.